logo

_form helper

temppagina helper

TEKSTEN VOOR BESTELFORMULIEREN EN ONTVANGST EMAILS

 

Tekst voor aanvragen(BESTELFORMULIEREN) op website, na de doorklik vanaf de website

 

LSI-1 bestelling

Met de LSI-1 aanvraag kiest u voor het ontvangen van een LSI-1 profiel waar uw eigen denkstijlen mee in beeld worden gebracht. Dit profiel helpt u uw eigen overtuigingen en morele keuzes beter te begrijpen. Het profiel en de leeswijzer kunnen u aan het denken zetten over wat u werkelijk belangrijk vindt en waar uw ontwikkelingsmogelijkheden liggen.

Een LSI-1 profiel kost € 70,– (excl. BTW).
Een LSI-1 profiel plus toelichtend gesprek kost € 295,– plus eventuele reiskosten (excl. BTW).

[Jasper:]

In te vullen velden:

 • Naam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Privé of Zakelijk [keuze]
 • Factuuradres
 • Emailadres voor factuur
 • Emailadres voor LSI-1 profiel en leeswijzer
 • Kiest voor LSI-1 profiel of LSI-1 profiel plus gesprek of weet dit laatste nog niet [keuze]

Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u een bevestigingsmail met aanvullende informatie.

 

 

 

LSI-1 en LSI-2 bestelling

Met de aanvraag voor zowel een LSI-1 als een LSI-2 profiel kiest u voor het ontvangen van feedback van derden die u goed kennen en in wier oordeel over u, u vertrouwen stelt en daar waarde aan hecht. Bij de LSI-2 vullen, bij voorkeur 5, door u te kiezen respondenten de vragenlijst over u in. Wanneer u de LSI wilt benutten om uw leiderschapsstijlen op uw werk te ontwikkelen zullen uw respondenten u ook tijdens uw werk moeten meemaken.

Een LSI-1 plus LSI-2 profiel kost € 240,– (excl. BTW).
Een LSI-1 plus LSI-2 profiel plus toelichtend gesprek kost € 465,– plus eventuele reiskosten (excl. BTW).

[Jasper:]

In te vullen velden:

 • Naam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Privé of Zakelijk [keuze]
 • Factuuradres
 • Emailadres voor factuur
 • Emailadres voor LSI-1 profiel en leeswijzer
 • Kiest voor LSI-1 en LSI-2 profiel of LSI-1 en LSI-2 profiel plus gesprek of weet dit laatste nog niet [keuze]

Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u een bevestigingsmail met aanvullende informatie.

 

 

 

 

 

Boek bestelling

Ik bestel graag het Eboek “Leiderschap kun je leren”

Het Eboek wordt naar het door u op te geven emailadres verstuurd. Het door u te ontvangen Eboek is een uniek genummerd exemplaar voor persoonlijk gebruik.

Het Eboek kost € 25,95 (inclusief BTW) per exemplaar.
Bij afname van drie of meer exemplaren in één bestelling ontvangt u een korting van 15% op de totale factuur.

Wanneer u het Eboek bestelt in combinatie met een LSI of een coachingstraject ontvangt u een korting van 15% op de aanschafprijs vanuwEboek.

[Jasper:]

In te vullen velden:

 • Aantal exemplaren*
 • Naam*
 • Emailadres*
 • Privé of Zakelijk [keuze]
 • Factuuradres
 • Emailadres voor factuur (indien afwijkend van hierboven)**
 • Emailadres voor Eboek (indien afwijkend van hierboven)**
 • Bestelling in combinatie met LSI of coachingstraject [keuze]

Indien u het Eboekof de meerdere Eboekenwilt laten sturen naar andere personen (bijvoorbeeld als relatiegeschenk of als onderdeel van een leer-/ontwikkelingstraject) hieronder graag vermelden per persoon:

 • Naam*
 • Emailadres*

[Jasper: hier moeten dus meerdere velden aangeklikt/geopend kunnen worden]

Zakelijk

Wanneer u zakelijk bestelt wordt de factuur gezonden naar het door u opgegeven zakelijke emailadres. De Eboeken / het Eboek wordt tegelijk met de factuur verzonden.

Privé

Wanneer u privé bestelt wordt of worden het Eboek / de Eboeken verzonden nadat uw betaling is ontvangen. U kunt uw betaling voordat u de factuur heeft ontvangen overmaken naar:

NL60 RABO 0 39 45 45 311
tnv P.M. Ansems

Onder vermelding van uw naam en emailadres. U ontvangt dan met uw Eboek tevens de pro forma factuur voor uw administratie.

*) verplicht veld

**) verplicht veld indien zakelijke bestelling

Aanvraag coaching

 

Hierbij vraag ik nadere informatie aan over een eventueel door mij te doorlopen coachingstraject.

[Jasper: in te vullen velden:]

 • Naam*
 • Emailadres*
 • Telefoonnummer
 • Privé of Zakelijk [keuze]
 • Factuuradres* **
 • Emailadres voor factuur* **

 

*) verplichte velden.

**) een factuur wordt alleen verzonden wanneer na het intakegesprek daadwerkelijk een coachingstraject door u wordt opgedragen. Met deze aanvraag voor coaching vraagt u nadere informatie op en voert u een, kosteloos, telefonisch intakegesprek. Hierna beslist u of u hier mee doorgaat. Wanneer u na de intake niet voor een coachingstraject kiest wordt het factuuradres vernietigd.

 

 

RESPONSE EMAILS

LSI aanvragen, response emails op bestelling

 

LSI-1

Dank voor uw aanvraag.

Wanneer u in bijgevoegde Excel sheet op de aangegeven plaatsen uw naam en emailadres invult en deze mailt naar contact@onyxassessments.nl, ontvangt u namens Human Synergisticsvan Doedijns Consulting een link naar de elektronische vragenlijst.

U kunt de vragenlijst op een voor u geschikt moment invullen. Houdt u er rekening mee dat dit 30-40 minuten van uw tijd kost. We adviseren u het invullen van de vragenlijst niet te onderbreken en er voor te zorgen dat u het invullenongestoord en ongehaast kunt voltooien.

Door deze vragenlijst in te vullen en in te sturen gaat u akkoord met de kosten die hieraan verbonden zijn. Deze bedragen € 70,– (excl. BTW). U ontvangt daarvoor een factuur. Wij verzoeken u uw betaling binnen vijf dagen over te maken naar bankrekeningnummer NL60 RABO 0 39 45 45 311 tnv P.M. Ansems onder vermelding van “LSI-1” en uw naam.

Wanneer uw antwoorden zijn ontvangen en uw factuur is betaald worden uw antwoorden verwerkt tot een LSI profiel. Deze wordt u elektronisch op het bij ons van u bekende emailadres toegestuurd door Ansems Consulting en Coaching, tezamen met een korte leesinstructie. Verwerking vindt plaats binnen 10 werkdagen nadat uw ingevulde vragenlijst is ontvangen.

Wanneer u uw LSI profiel op een ander emailadres dan u eerder heeft opgegeven wilt ontvangen geeft u dit dan aan door middel van een antwoord op deze email met vermelding van het alternatieve mailadres.

Uw profiel zal noch door Human Synergistics noch door Ansems Consulting & Coaching aan derden bekend worden gemaakt, noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan een eventueel gesprek of coachingstraject met u.

Meer informatie voor uw zelfreflectie kunt u verkrijgen door de publicatie “Leiderschap kun je leren” en/of het “Handboek Leiderschapsontwikkeling” te bestellen. Over deze publicaties treft u op www.onyxassessments.nl meer informatie aan.

Indien u over uw profiel een gesprek wilt en u heeft dit eerder nog niet aangegeven, neemt u dan contact op met Paul Ansems via contact@onyxassessments.nl. De kosten verbonden aan een toelichtend gesprek bij uw LSI profiel bedragen € 225,- plus reiskosten (exclusief BTW).

Voor een eventueel vervolgtraject dat coaching omvat kunt u meer lezen op www.onyxassessments.nl. Wanneer u tot coaching besluit zijn de kosten van het eerste gesprek over uw LSI profiel in die kosten inbegrepen.

Dank voor uw belangstelling voor LSI.

Met vriendelijke groet,

Paul Ansems
Ansems Consulting & Coaching

 

 

 

LSI-1 en -2

Dank voor uw aanvraag.

Wanneer u in bijgevoegd Excel sheet op de aangegeven plaatsen uw naam en emailadres invult en de namen en emailadressen van uw (5) respondenten en deze mailt naar contact@onyxassessments.nl, ontvangt u en ieder van uw respondenten afzonderlijk namens Human Synergisticsvan Doedijns Consulting een link naar de elektronische vragenlijst.

U en uw respondenten kunnen de vragenlijst op een voor iederindividueel geschikt moment invullen. Houdt u er rekening mee dat het invullen 30-40 minuten tijd kost. We adviseren het invullen van de vragenlijst niet te onderbreken en er voor te zorgen dat het invullen ongestoord en ongehaast voltooid kan worden.

Informeert u zelf uw respondenten vooraf over bovenstaande informatie.

U hoeft wie uw respondenten zijn niet aan de andere respondenten bekend te maken. Onderling contact tussen de respondenten over de in te vullen vragenlijst verdient namelijk niet de voorkeur. Probeert u uw respondenten zodanig te kiezen dat zoveel mogelijk een 360-graden feedback wordt verkregen. Uw respondenten zijn personen die u gedurende enige tijd op uw werk ten minste wekelijks of dagelijks meemaken, die u vertrouwt en aan wier feedback u waarde hecht.

Door deze vragenlijst in te vullen en in te sturen gaat u akkoord met de kosten die hieraan verbonden zijn. Deze bedragen € 240,– (excl. BTW). U ontvangt daarvoor een factuur. Wij verzoeken u uw betaling binnen vijf dagen over te maken naar bankrekeningnummer NL60 RABO 0 39 45 45 311 tnv P.M. Ansems onder vermelding van “LSI-1 en -2” en uw naam.

Wanneer uw antwoorden en die van uw respondenten zijn ontvangen en uw factuur is betaald worden de antwoorden verwerkt tot twee LSI profielen. De LSI-1 over uw denkstijlen en de LSI-2 over uw gedragsstijlen zoals deze door uw respondenten bij u worden waargenomen. Deze worden u elektronisch op het bij ons van u bekende emailadres toegestuurd door Ansems Consulting en Coaching, tezamen met een korte leesinstructie.

Wanneer na verloop van tijd (we gaan als regel uit van een periode van 3 weken) nog niet van alle respondenten de ingevulde vragenlijst is ontvangen, sturen we u een rappel. U wordt dan verzocht de desbetreffende persoon of personen zelf te herinneren aan het alsnog invullen en insturen. Verwerking vindt plaats na maximaal 4 weken, of zo veel eerder, wanneer tenminste 4 respondenten en uzelf de vragenlijst hebben ingestuurd.

Uw respondenten ontvangen van ons geen terugkoppeling van uw profielen. Uw profielen blijven daarmee vertrouwelijk en alleen voor u ter beschikking.

Uw profielen zullen noch door Human Synergistics noch door Ansems Consulting & Coaching aan derden bekend worden gemaakt, noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan een eventueel gesprek of coachingstraject met u.

Wanneer u uw LSI profielen op een ander emailadres wilt ontvangen dan u eerder heeft opgegeven geeft u dit dan aan door middel van een antwoord op deze email met vermelding van het alternatieve mailadres.

Meer informatie voor uw zelfreflectie kunt u verkrijgen door de publicatie “Leiderschap kun je leren” en/of het “Handboek Leiderschapsontwikkeling” te bestellen. Over deze publicaties treft u op www.onyxassessments.nl meer informatie aan.

Indien u over uw profielen een gesprek wilt en u heeft dit eerder nog niet aangegeven, neemt u dan contact op met Paul Ansems via contact@onyxassessments.nl. De kosten verbonden aan een toelichtend gesprek bij uw LSI profiel bedragen € 225,- plus reiskosten (exclusief BTW).

Voor een eventueel vervolgtraject dat coaching omvat kunt u meer lezen op www.onyxassessments.nl. Wanneer u tot coaching besluit zijn de kosten van het eerste gesprek over uw LSI profielen in die kosten inbegrepen en krijgt u tevens 33% korting op de kosten van de profielen.

Met vriendelijke groet,

Paul Ansems
Ansems Consulting & Coaching

 

 

Coaching aanvraag, respons email

 

Dank voor uw aanvraag.

Graag neem ik contact met u op voor een telefonisch intake gesprek. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

U kunt als antwoord op deze email aangeven of u er prijs op stelt dat u mij belt (op 06 55 196 336) of dat ik u bel. Geeft u in beide gevallen aan op welke dag en tijdstip dat voor u het beste schikt (gaarne een twee- of drietal alternatieven opgeven) en indien u wilt dat ik u bel ook uw telefoonnummer wanneer u dat nog niet eerder heeft verstrekt.

In dit telefonische intake gesprek, dat maximaal 15 minuten duurt, maken wij kort met elkaar kennis en zullen we, indien u dat als vervolg wenst, een datum en locatie afspreken voor het eerste gesprek dat we face-to-face zullen voeren.

De kosten van een coachingstraject bedragen € 275,– per gesprek onafhankelijk van de duur daarvan. Daarnaast worden reiskosten (geen reistijd) in rekening gebracht tegen een tarief van € 0,67 per kilometer, of de kosten van openbaar vervoer 1ste klasse en eventuele taxikosten, wanneer de locatie goed per trein is te bereiken. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Als regel geldt dat een coachingstraject 4-5 gesprekken omvat. U bepaalt echter zelf aantal en frequentie van de gesprekken. Een factuur wordt periodiek gestuurd, na elk tweede gesprek.

Ter voorbereiding op het traject verzoek ik u uw vraagstelling en eventuele casuïstiek te overdenken zodat we daarover in gesprek kunnen gaan. U hoeft dit niet op papier te zetten of vooraf toe te sturen (maar dat mag natuurlijk wel).

Wanneer u gecoacht wilt worden op basis van uw LSI profiel(en) zullen deze de basis vormen voor de eerste twee gesprekken waarna door u ingebrachte casuïstiek en ‘huiswerk’ dat u tussen de gesprekken doet, mede het verdere vervolg van de coaching zullen bepalen.

Voor het aanvragen van LSI-profiel(en) verwijs ik u naar de website www.onyxassessments.nl. De kosten bedragen € 70,– voor een LSI-1 profiel en € 170,– voor LSI-1 en -2 profielen wanneer deze in combinatie met een coachingstraject worden besteld.

Coaching kan ook zonder LSI. De gesprekken nemen dan eerder de vorm aan van ‘boardroom’, counseling of loopbaangesprekken, afhankelijk van uw vraagstukken.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen en tot binnenkort.

Met vriendelijke groet,

Paul Ansems
Ansems Consulting & Coaching

 

 

 

 

Boek bestelling, response email

 

Hartelijk dank voor uw bestelling.

Wanneer u als privépersoon bestelt verzoek ik u uw betaling binnen vijf dagen over te maken naar NL60 RABO 0 39 45 45 311 tnv P.M. Ansems onder vermelding van uw emailadres en uw naam.

U ontvangt het Ebook,of de Eboeken wanneer u er meer heeft besteld, op het door u opgegeven mailadres binnen twee dagen na ontvangst van uw betaling. U kunt het Eboek openen op uw iPad in bijvoorbeeld iBook.

Wanneer u een of meer Eboeken op andere emailadressen wilt laten bezorgen verzoek ik u deze emailadressen, wanneer u dit nog niet op het bestelformulier had aangegeven, in antwoord op deze mail aan mij op te geven inclusief de naam van de ontvanger(s).

Indien u een ander factuuradres heeft opgegeven zal de factuur op dat alternatieve adres worden geadresseerd. U ontvangt de factuur, als PDF, in elektronische vorm op het door u opgegeven of bij ons bekende emailadres, tegelijk met uwEboek.

Wanner de organisatie waar u werkt het Eboek betaalt zal de factuur tegelijk met de verzending van het Eboek aan u of aan de door u opgegeven ontvanger(s), separaat worden verstuurd naar het door u opgegeven emailadres. Uw elektronische bestelling is dan de opdracht bon.

Met vriendelijke groet,

Paul Ansems
Ansems Consulting & Coaching Uitgeverij