logo

Profielschets

Drs. Paul M. Ansems
Profielschets en ervaring

Paul Ansems is een ervaren bestuurder. Zijn werkterrein van circa vijfendertig jaar, en daarmee zijn ervaring en kennis, ligt in de gezondheidszorg en (semi)publieke organisaties in brede zin. Paul werkte in zowel consulting en interim management als in de functie van bestuurder in instellingen voor gezondheidszorg.

Paul heeft in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw gewerkt bij KPMG Consulting. Hij heeft daar leiding gegeven aan de adviesgroep gezondheidszorg. In 1985 was hij medeoprichter van de eerste brancheadviesgroep binnen KPMG en hij organiseerde mede het intercollegiaal marktoverleg tussen accountants, consultants, belastingadviseurs en interimmanagers van KPMG. Als partner was hij sinds 1995 verantwoordelijk voor de product- en marktontwikkeling van de consultancy aan instellingen voor gezondheidszorg. Ook gemeentelijke en provinciale overheden op het gebied van gezondheidszorg en zorgverzekeraars maakten onderdeel uit van zijn cliëntenkring. In Nederland stond hij zorgaanbieders bij op het gebied van beleid en strategie, fusie en samenwerking, besturing en structurering, managementteambuilding, management development, bedrijfsvoering, werklastonderzoek, financieel management en kostprijsonderzoek. Hij deed dit in de curatieve zorg (ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg), de care (thuiszorg en ouderenzorg) en de eerste lijn (waaronder huisartsen en apothekers). Paul deed behalve zijn werk op de Nederlandse markt ook internationaal consulting werk en hij was lid van het European Health Care Network van KPMG International. Dit platform verzorgde de marktontwikkeling voor zorgconsultancy in West Europa en Groot Brittannië. Paul werkte onder andere voor de Medische Dienst van het Belgische leger en in een ziekenhuis in Saoudi Arabia en onderhield zakelijke en inhoudelijke contacten met de collegae in de USA op het gebied van costing en coding. Bij zijn vertrek bij KPMG was de adviesgroep gezondheidszorg uitgebouwd tot 25 consultants. Paul is een consultant die sterk is in continuïteit en verbondenheid met zijn cliënten.

Vanuit zijn functie als partner bij KPMG maakte Paul in 2000 de overstap naar het ziekenhuisbestuur. Paul was elf jaar bestuursvoorzitter van een middelgroot ziekenhuis in de Randstad, in Zoetermeer. Hij zorgde daar voor elf jaar onafgebroken zwarte cijfers, de opbouw van een gezonde solvabiliteit, van bijna 0 bij zijn komst tot 14% bij zijn vertrek, en een succesvolle strategische positionering van het ziekenhuis in de met andere ziekenhuizen goed gevulde regio. Hij realiseerde de noodzakelijke bouwkundige vernieuwing van het OK, SEH en Intensive Care complex en poliklinieken. Het combineren van kwaliteitsbewustzijn en besef van bedrijfskundige urgenties vormen de basis van zijn leiderschapsstijl. Als bestuurder introduceerde hij het concept ‘beter dichtbij’ en bouwde dat uit door zorginhoudelijke samenwerking tussen het ziekenhuis, de eerste lijn, de verpleeghuis- en thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg te intensiveren. Het samenbrengen van de diverse zorgaanbieders en het versterken van hun onderlinge afstemming en die met de gemeente, zonder daarvoor ‘bestuurlijke drukte’ te organiseren, was een van zijn in praktijk gebrachte visies. In het kader van de in 2006 van kracht geworden marktwerking in de zorg vormde ook het samen met maatschappen van medisch specialisten opzetten van ondernemende zelfstandige behandelcentra en decentrale poliklinieken een onderdeel van zijn strategie. Deze ZBC’s zijn een kwalitatief en commercieel succes. Een ander onderdeel van zijn bestuurlijk beleid, en dit in het kader van de ontwikkeling naar concentratie en spreiding in de curatieve somatische zorg, betrof het aangaan van toentertijd vernieuwende coöperatieve samenwerking tussen ziekenhuizen. In 2010 voorzag Paul echter dat de bakens verzet moesten worden in het licht van de zich sterk wijzigende marktontwikkelingen ten tijde, en ten gevolge, van de inmiddels plaatsvindende kredietcrisis, en ondanks het succes tot dusver van zijn beleid. Hij concludeerde dat mede onder invloed van het door zorgverzekeraars veranderde beleid, de zelfstandigheid van zijn ziekenhuis niet meer de (financiële) continuïteit van het dichtbij gewenste zorgaanbod ten volle kon garanderen. Zijn beleidskeuze om daarom de zelfstandigheid van het ziekenhuis op te geven en in dat kader ook uit het coöperatieve verband te stappen dat hij had helpen opbouwen, bracht hem in conflict met de voorzitter van zijn raad van toezicht en leidde tot zijn vertrek. Zijn werk als ziekenhuisbestuurder bracht zijn activiteiten ook op landelijk niveau. Paul was lid en gedurende twee jaar voorzitter van het bestuur van de SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen). Dit verband van 38 zelfstandige algemene middelgrote ziekenhuizen is het grootste onderdeel van de NVZ – vereniging van ziekenhuizen en maakte en maakt zich  sterk voor het behoud van curatief en acuut zorgaanbod dicht bij de zorgvragers. Zijn voorzittersrol bracht hem op het niveau van landelijke en Ministeriële contacten over onderwerpen als kwaliteit en positionering van samenhangend zorgaanbod dicht bij de zorgvrager. Bij zijn bestuurlijke werk had Paul ook aandacht voor het zorginhoudelijke werk, de cliënt en diens omgeving. Hij zorgde voor regelmatig contact met werknemers door middel van lunches, meeloopdagen en werkplekbezoeken en was zelf aanwezig bij kwaliteit- en veiligheidrondes door zijn managers. Zijn contacten met ondernemingsraad en cliëntenraad kenmerken zich door openheid en gelijkwaardigheid en zijn constructief. Paul werkt als bestuurder vanuit een vastberaden prestatiemotivatie, autoriteit en integriteit.

Paul ‘interimde’ in academische en algemene ziekenhuizen en bij zorgverzekeraars. Leiderschap, teamperformance en loopbaanzingeving zijn Paul’s focus op het gebied van coaching. Paul heeft over leiderschap drie boeken gepubliceerd en in 2014 verwacht hij zijn vierde boek uit te brengen over leiderschapstijlen. Paul geeft ook gastlessen over dit onderwerp en verzorgt inleidingen en workshops. Naar de relatie tussen leiderschapsstijlen en effecten van ingezette veranderingsprocessen doet hij momenteel onderzoek bij een GGD en een grote care organisatie. Paul’s nevenfuncties lagen en liggen op het gebied van toezicht op zorg- en culturele instellingen. Ook is of was hij lid van diverse netwerken, zowel op maatschappelijk gebied als in zakelijk verband. Paul is toegankelijk, kalm en nieuws- en leergierig. Zijn luistervaardigheid en analytisch vermogen zorgt voor openingen in gesprekken en innovatieve syntheses van belangen,  verlangens en doelen.